O nama

Naš tim blisko sarađuje sa klijentima kako bismo izašli u susret svim zahtevima i obezbedili kontinuirano poslovanje podržano pouzdanim hardverom, softverom i uslugama.

Uslovi korišćenja

Jedan od primarnih ciljeva BeoNET-a je da poštuje i pruži podršku svojim klijentima bilo gde, bilo kada i gde god je moguće. Naše rukovodstvo i zaposleni će pružiti najviši nivo pažnje i posvećenosti svim našim klijentima.

Da bismo ostvarili jedan od naših primarnih ciljeva, BeoNET se obavezuje da pruža usluge u onoj meri i na onakav način kao što je opisano u Sporazumu o nivou usluga (SLA), svojim klijentima, a pod sledećim uslovima korišćenja.

Dodatno, korišćenje BeoNET-ovih usluga od strane klijenata predstavlja bezuslovno prihvatanje BeoNET-ovih uslova korišćenja i, ukoliko postoje, sporazuma/pravilnika trećih lica. BeoNET zadržava pravo da promeni ili izmeni uslove korišćenja u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, objavljivanjem novog sporazuma ili politika. Ove izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja. Vaše dalje korišćenje ovog sajta i/ili usluga znači da pristajete na ove uslove i, samim tim, vaša je odgovornost da ih redovno pregledate.

100% garancija za povraćaj novca

30 dana garancije za povraćaj novca

BeoNET nudi svojim klijentima "30 dana garancije za povraćaj novca". Ova garancija omogućava klijentu da plati BeoNET-ove servise sa punim poverenjem i bez rizika. S tim u skladu, klijent može da zahteva povraćaj novca u roku od 30 (trideset) dana od inicijalnog prijavljivanja na servis/uslugu i da mu budu refundirane sve plaćene naknade, uključujući naknade za inicijalno postavljanje servera (setup), umanjeno za dodatno prekoračenje paketa i troškove registracije domena. Ugašeni nalozi nemaju pravo na povraćaj novca ukoliko je gašenje naloga nastalo kao posledica kršenja ovih uslova korišćenja.

Ova garanciju klijent može da iskoristi u bilo kom trenutku u periodu od 30 (trideset) dana od početka korišćenja usluge ukoliko nije zadovoljan. Ukoliko je istekao period od 30 (trideset) dana, garancija više ne važi. Zahtev za povraćaj novca pošaljite na email sales@beonet.net.

Prilikom podnošenja zahteva za povraćaj novca, od klijenta se očekuje da ukratko objasni povod, kao i da napiše svoje sugestije kako bi BeoNET mogao da unapredi svoje usluge.

Registracija domena

BeoNET koristi usluge nacionalnih i internacionalnih registara za usluge registracije domena. Kada klijent podnese zahtev za registraciju domena i izvrši uplatu, BeoNET registruje domen za klijenta preko registara. Kada se registracija domena izvrši na ovaj način, nije moguće izvršiti povraćaj novca i, s tim u skladu, svi povraćaji novca od strane BeoNET-a će biti umanjeni u iznosu troškova registracije domena. Ukoliko otkažete BeoNET hosting uslugu, zadržavate vlasništvo nad domenom dokle god produžavate domen. Možete da produžite domen preko BeoNET-a ili preko registra. Domeni se registruju i produžavaju isključivo na cele godine.

Kada postanete kupac domena preko BeoNET-a, dobijaćete podsetnike pre isteka registracije domena koji vas opominju kada vam ističe domen i koliko vremena imate da ga produžite. Ukoliko ne produžite vaš domen na vreme, odnosno u datim rokovima, registracija domena će isteći i BeoNET može, po sopstvenom nahođenju, da odluči da preuzme domen, zadrži ga za sopstvene potrebe, obriše ga ili proda trećem licu. Ovim prihvatate i slažete se da vaše pravo i interes za domen prestaje datumom isteka registracije domena i da svaki istekli domen može da bude dostupan za registraciju trećim licima.

Ukoliko ne produžite domen na vreme, vaš domen neće više moći da se razreši i posetioci vašeg sajta mogu da budu preusmereni na podrazumevanu stranu koja ih informiše da vaš sajt nije više u funkciji. Ova podrazumevana strana takođe može da sadrži reklame postavljene od strane BeoNET-a i u našu korist.

Ukoliko BeoNET, po sopstvenom nahođenju, odluči da produži registraciju domena, imaćete pravo na grejs period u trajanju od 30 (trideset) dana tokom kojih možete da preuzmete domen od nas. Mogući su i dodatni troškovi za otkup i preuzimanje domena. Tokom trajanja grejs perioda, možemo da odlučimo da postavimo parkiranu stranicu i/ili izmenimo podatke u “whois” bazi kako bi ukazivali na nas. Domen takođe može biti dat na aukciju ili da bude promovisan kao dostupan za aukciju. Ukoliko se domen proda putem aukcije, biće kupljen od strane trećeg lica i neće više biti dostupan za ponovnu registraciju nakon isteka navedenog grejs perioda. Ukoliko ne preuzmete domen tokom trajanja grejs perioda, aukcija će biti zaključena i vlasništvo domena će biti preneto na treće lice. Ukoliko ne produžite vaš domen tokom grejs perioda, smatraće se da ste napustili domen i da je sada dostupan za prodaju i registraciju od strane bilo kog lica.

Cene obnove domena

BeoNET-ove cene za inicijalnu pretplatu/zakup i produženje/obnovu mogu da variraju.

 • Inicijalna cena: Ukoliko prikazujemo cene sa popustom, dobićete sniženu cenu tokom inicijalnog perioda zakupa (osim ukoliko je drugačije naznačeno).
 • Cena obnove: Kada obnavljate/produžavate vašu uslugu na kraju plaćenog perioda korišćenja, cena će biti bez popusta (puna cena) za isti period korišćenja za koji ste se i inicijalno prijavili.

Probni hosting kod BeoNET-a

BeoNET može da nudi svojim novim klijentima, na ograničeno, predefinisano vreme, mogućnost da isprobaju BeoNET servise besplatno. Nakon isteka probnog perioda, besplatno korišćenje prestaje i klijent može da odluči da nastavi da koristi BeoNET-ove usluge i da odabere paket koji odgovara njegovim potrebama ili da potpuno prekine sa korišćenjem servisa.

Ukoliko klijent odluči da otkaže besplatni probni period i da ne postane korisnik koji plaća usluge BeoNET-a, otkaz usluge može da izvrši bilo kad tokom trajanja besplatnog probnog perioda. Klijent, takođe, može u bilo kom trenutku tokom trajanja probnog perioda da odluči da se pretplati na BeoNET-ove usluge.

 • Otkaz usluge će se automatski dogoditi kada klijent prekrši uslove korišćenja tokom trajanja besplatnog probnog perioda.
 • Otkaz usluge će se takođe automatski dogoditi ukoliko klijent ne izvrši plaćanje na kraju besplatnog probnog perioda.

Garancija 99.9% raspoloživosti

BeoNET garantuje da će domeni raditi najmanje 99.9% vremena u vremenskom periodu od 12 (dvanaest) meseci. Ova garancija uključuje raspoloživost mreže, servera, web servera i servisa. Ne odnosi se na područja nad kojima BeoNET nema direktan uticaj, kao što su problemi sa provajderom, prekid komunikacionih linija, problemi sa DNS-ovima ili registrom vezano za domen, problemi sa rutiranjem između lokacije klijenta i BeoNET-ovih servera. Garancija raspoloživosti se ne primenjuje ukoliko je prekid servisa uzrokovan spoljnim faktorima, kao što je viša sila, rat ili bilo koja prirodna katastrofa ili događaji nad kojima BeoNET nema dikretnu kontrolu i uticaj.

Korišćenje web sajta

Zabrana sadržaja za odrasle

Korisnici BeoNET-ovih servisa ne smeju da čuvaju ili objavljuju sadržaje za odrasle ili da prave linkove za sadržajima za odrasle putem BeoNET-ovih servisa. Sav pornografski materijal se smatra sadržajem za odrasle. Online galerije sa slikama čija je glavna svrha da javno prikazuju umetnost ne smatraju se sadržajem za odrasle.

Zabrana neprikladnog sadržaja

Rasizam, netolerancija, govor mržnje, klevete, uhođenje, pozivanje na nasilje, pretnje ili bilo koja vrsta komunikacije za koju BeoNET po sopstvenom nahođenju smatra neprikladnim, uzrokovaće ukidanje servisa bez prethodnog obaveštenja.

Zahtevi vezano za godine prilikom kupovine

Svi klijenti moraju da budu odrasle osobe, u skladu sa zakonima zemlje/države iz koje je klijent, kako bi mogli da izvrše plaćanje prema BeoNET-u. Roditelji i staratelji maloletnih lica mogu da izvrše kupovinu u ime svog maloletnog deteta/štićenika, ali su direktno odgovorni za nadzor njihove dece/štićenika dok posećuju naš sajt ili koriste bilo koji alat ili servis koji sajt omogućava.

Intelektualna svojina

Korisnicima BeoNET-ovih servisa zabranjeno je čuvanje ili postavljanje sadržaja ili linkova ka sadržajima koji krše ili na drugi način ugrožavaju prava intelektualne svojine trećih lica (npr. žigovi, patenti ili autorska prava).

Sav sadržaj kome se pristupa na sajtu ili preko sajta, zaštićen je međunarodnim zakonima za zaštitu intelektualne svojine, patentnim pravima, propisima i zakonima o zaštiti žigova i raznim drugim zakonima o zaštiti autorskih prava, međunarodnim ugovorima i sporazumima. Nijedna intelektualna svojina kojoj se pristupa na sajtu ili preko sajta ne sme da se kopira, objavljuje, podvrgne obrnutom inženjeringu ili dekompajliranju, razmenjuje, prodaje ili emituje pre nego što se dobije pisano odobrenje od strane vlasnika sadržaja.

Dodela resursa po principu "fer upotrebe"

BeoNET nudi komercijalno razumnu količinu prostora na disku i/ili drugih resursa, kao što je protok, broj email adresa ili FTP naloga. Ograničenja kvota se primenjuju da bi se obezbedila pouzdanost, integritet i operabilnost sistema. Namera BeoNET-a je da stavi na raspolaganje klijentima dovoljno resursa, kako klijenti ne bi morali da brinu da će prekoračiti kvotu.

Korisnici BeoNET-ovih servisa moraju da znaju da hosting servisi koji su im dodeljeni su optimizovani i namenjeni za web dokumenta i email/FTP servise za sopstvene potrebe korisnika, a ne da se koriste kao mesto za skladištenje elektronske dokumentacije ili pružanje servisa email/FTP hostinga za treća lica. Svi fajlovi koji su namenjeni za preuzimanje ili fajlovi koji se čuvaju na serveru moraju da budu dostupni za preuzimanje kao HTML dokument koji se čuva na Internetu na javnom ili privatnom mestu pristupa i moraju da budu u direktnoj vezi sa prirodom web sajta. Nelegalni sadržaji kao što je piratizovan softver, muzika, filmovi ili drugi mediji su strogo zabranjeni i nisu dozvoljeni na BeoNET-ovim serverima.

Korisnici BeoNET-ovih servisa moraju da znaju da su ovi resursi ograničeni fizički ili ograničenjima tehnologije, kao i razumnim ograničenjima okruženja deljenih resursa. Korisnici moraju da razumeju da serverska tehnologija ograničava količinu dostupnih servisa za korišćenje, uključujući, ali nije ograničeno na, prostor na disku, CPU, memoriju i brzinu pristupa. BeoNET preduzima najnovije i najekonomičnije, dostupne mere tržišta masovnih servera kako bi pružili servise svojim korisnicima. Korisnici moraju da znaju da većina BeoNET-ovih servisa, osim ako nije drugačije naznačeno, pripada tipu deljenog servera, što znači da i drugi korisnici koriste date resurse. Korisnički nalozi se nalaze na serveru na kome se nalaze stotine drugih korisnika. BeoNET, zajedno sa drugim hosting provajderima koristi ovaj poslovni model u cilju pružanja masovnog hosting servisa po povoljnim i pristupačnim cenama.

Svakom pojedinačnom nalogu su dodeljeni određeni serverski resursi, u razumnim granicama, ograničeno na specifikaciju paketa ili koliko je fizički raspoloživo. Ukoliko ponestane resursa, BeoNET zadržava pravo da ograniči korisnike servera u pitanju kako bi očuvali efektivnost servisa za sve korisnike. Ukoliko određeni korisnik koristi znatno više resursa u poređenju sa drugim prosečnim korisnicima istog servera, može se zahtevati od korisnika da ukloni sadržaje, smanji korišćenje resursa ili se prebaci na korišćenje drugačijeg hostinga (namenski server/VPS). Ova politika se odnosi na domene za koje se smatra da zloupotrebljavaju servise, prostor na disku ili korišćenje resursa i gde je jasno da je “fer upotreba” resursa među korisnicima prekršena, naročito u pogledu prostora na disku, protoka ili korišćenja CPU-a. Dodatno, web sajtovi za koje se utvrdi da sadrže ili ne sadrže HTML dokumenta, veliki broj nelinkovanih fajlova, BeoNET zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju korisnika upozori, suspenduje ili otkaže korisnički nalog.

Ukoliko dođe do kršenja “fer upotrebe”, a odluku o tome donosi isključivo BeoNET, korisnik će morati da ukloni fajlove ili smanji pristup korisničkom nalogu u meri određenoj od strane BeoNET-a kako bi se povratila potpuna funkcionalnost servisa za druge korisnike na koje je kršenje politike “fer upotrebe” uticalo. U svakom slučaju, korisnik će biti obavešten o merama koje će BeoNET preduzeti.

SPAM i neželjene komercijalne elektronske poruke (eng. Unsolicited Commercial Email - UCE)

BeoNET ne toleriše slanje neželjenih komercijalnih i spam poruka putem naših servisa ili mreže. Klijenti BeoNET-a ne smeju da koriste ili omoguće drugima da koriste našu mrežu da bi distribuirali UCE. Klijenti BeoNET-a ne smeju da hostuju ili dozvole hostovanje sajtova ili informacija koje se reklamiraju putem UCE-a putem drugih mreža.

Nakon obaveštenja o navodnom kršenju naše spam politike, BeoNET će inicirati momentalnu istragu. Tokom istrage, BeoNET može da zabrani korisniku pristup mreži kako bi sprečio dalje prekršaje. Korisnik će biti obavešten o okolnostima. Ukoliko se utvrdi da je korisnik prekršio uslove korišćenja, BeoNET može da, po sopstvenom nahođenju, jednostrano ograniči, suspenduje ili ukine problematični korisnički nalog. Dodatno, BeoNET zadržava pravo da potraži pravni lek za eventualne troškove vezane za istragu datog kršenja politike. BeoNET će obavestiti organe reda i zakona ukoliko se veruje da kršenje politike predstavlja krivično delo ili prekršaj.

Nedozvoljene skripte i aplikacije

BeoNET strogo zabranjuje korišćenje određenih skripti kao što su IRC, Proxy, SSH, Telnet ili druge skripte koje mogu da preopterete serverske resurse zbog same prirode skripte ili zbog greške u kodu skripte. Ukoliko se utvrdi da korisnikova skripta krši navode iz ovog poglavlja ili preopterećuje serverske resurse, može se zahtevati od korisnika da ukloni skriptu, ili u slučaju zloupotrebe sistemskih resursa, skripta može biti uklonjena bez prethodnog obaveštavanja korisnika i/ili korisnički nalog može biti suspendovan do daljnjeg.

Plaćanje

Uspostavljanje BeoNET-ovih servisa je direktno zavisno od prijema zahtevane uplate od strane korisnika, a prema i u korist BeoNET-a. Naredno plaćanje se vrši po isteku godišnje pretplate ili drugog dogovorenog ciklusa plaćanja.

Neplaćanje

BeoNET može privremeno da obustavi ili ukine servis ukoliko korisnik ne izvrši plaćanje do datuma dospeća. Obustava ili ukidanje servisa ne oslobađa korisnika od plaćanja dospelih naplata.

Otkazivanje naloga

Korisnik može da otkaže nalog slanjem zahteva na email podrska@beonet.net. Ukoliko se zahteva otkazivanje, od klijenta se očekuje da ukratko objasni povod, kao i da napiše svoje sugestije kako bi BeoNET mogao da unapredi svoje usluge. Otkaz naloga odmah stupa na snagu i korisnički nalog će ostati aktivan najkasnije do kraja plaćenog perioda korišćenja.

Potvrda korisnika

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je pruženi servis takve prirode da može da bude prekinut iz mnogo drugih razloga koji nisu nemarnost BeoNET-a i da eventualne štete nastale zbog takvih prekida servisa nije moguće utvrditi. Zbog toga, korisnik je saglasan da BeoNET ne snosi odgovornost za bilo koju štetu nastalu u takvim okolnostima koji su van direktne i ekskluzivne kontrole BeoNET-a. Korisnik je takođe saglasan da odgovornost BeoNET-a za sopstveni nemar u bilo kom slučaju ne može da premaši sumu jednaku plaćenom iznosu za servise od strane korisnika za period u kome se šteta dogodila. Ni u kom slučaju BeoNET nije odgovoran za bilo kakve specijalne ili posledične štete, gubitke ili povrede

Promena name servera

U slučaju novog hosting naloga ili dopuna/izmena postojećih hostinga domena ili bilo kojih drugih slučaja koji uključuju promenu name servera domena sa drugog DNS servera na BeoNET-ove DNS servere, može ponekad doći do kašnjenja u trajanju do nekoliko dana, nedelja ili duže, u zavisnosti od dostupnosti opcija kontrole kod registra zaduženog za registraciju domena. Moguće je da ukoliko registar (ili lice koje ima kontrolu nad registracijom domena) nije kooperativan, name serveri domena uopšte ne mogu da budu promenjeni. Zbog nepredvidive prirode procesa promene name servera, ne dajemo nikakve garancije vezano za vremenski period koji je potreban da se izvrpi promena. Na zahtev korisnika, promena name servera domena se sprovodi od strane BeoNET-a, a u ime vlasnika naloga. U takvim slučajevima, uspešna promena name servera ne može biti garantovana ni na koji način jer isključivo zavisi od dostupnosti ili saradnje registra koji je zadužen za registraciju domena.

Granice podrške

Neki BeoNET-ovi servisi zahtevaju određeni nivo znanja i stručnosti kada su u pitanju Internet terminologija, protokoli i softver, dok drugim servisima mogu upravljati drugi umesto vas. Nivo znanja i stručnosti varira u zavisnosti od očekivanog korišćenja i željenog sadržaja na korisnikovom web sajtu ili servisima koje koriste.

Mreža

Vlasništvo IP adresa

Ukoliko BeoNET dodeli korisniku IP adresu na korišćenje uz zakupljeni servis, pravo korišćenja te IP adrese i dalje pripada samo BeoNET-u i korisnik neće imati nikakva prava nad korišćenjem te IP adrese osim u onoj meri koju odredi BeoNET. BeoNET će održavati i kontrolisati vlasništvo nad IP brojevima i adresama koji mogu biti dodeljeni BeoNET-ovim korisnicima. BeoNET zadržava pravo da promeni ili ukloni date IP brojeve ili adrese, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku.

Prenos podataka i korišćenje prostora na disku

Korisnik je saglasan da neće prekoračiti maksimalni mesečni prenos podataka (transfer) i/ili prostor na disku vrednost određen paketom. BeoNET će nadgledati transfer i zauzeće diska korisničkog naloga. BeoNET ima pravo da preduzme korektivne mere ukoliko korisnikov transfer ili zauzeće diska prekorače određeni maksimum. Takve korektivne mere uključuju procenu dodatnih troškova, isključenje ili obustavljenje jednog ili svih servisa ili raskid ovog sporazuma, dok odabir mera predstavlja diskreciono pravo BeoNET-a, u bilo kom trenutku kada BeoNET smatra da je takva mera neophodna. Korisnik može biti upozoren slanjem email obaveštenja od strane BeoNET-a ili BeoNET-ovog automatskog sistema za obaveštavanje da se približava ili da je prekoračio dozvoljenu kvotu za zakupljene servise. U svakom slučaju, korisnik je dužan da prati iskorišćenost dodeljenih resursa.

Sigurnost mreže i sistema

Klijentima ili korisnicima mreže zabranjeno je narušavanje ili pokušaj narušavanja BeoNET-ove mreže ili bilo koje njene komponente. Narušavanje sistemske ili mrežne sigurnosti može da prouzrokuje pokretanje civilne tužbe ili krivične odgovornosti. BeoNET će istražiti događanja koja mogu da uključuju ovakva kršenja i mogu da uključe i saradnju sa organima sprovođenja zakona prilikom krivičnog gonjenja korisnika koji je uključen u ovakve prekršaje. Ova narušavanja sigurnosti uključuju, ali nisu ograničena na:

 1. Pristup podacima koji nisu namenjeni korisniku ili logovanje na server ili nalog za koji korisnik nema odobrenje pristupa.
 2. Pokušaj ometanja servisa bilo kog korisnika, hosta ili mreže, bez ograničenja, putem sredstava opterećenja, "flooding", "mail bombing" ili "crashing".
 3. Falsifikovanje bilo kog zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacije u zaglavlju bilo kog email-a ili objavljivanja diskusione grupe.
 4. Forging any TCP/IP packet header or any part of the header information in any e-mail or newsgroup posting.
 5. Preduzimanje bilo kakvih aktivnosti u cilju dobijanja servisa na koje korisnik nema prava korišćenja.

Korišćenje namenskih IP adresa

Korisnici su saglasni da će samo koristiti namenske IP adrese za hosting registrovanih domena. Dodatno, domen mora da ukazuje na BeoNET-ove name servere ili A record mora da ukazuje na namensku IP adresu dodeljenu tom domenu putem kontrolnog panela. Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, BeoNET zadržava pravo da prebaci korisnika sa dodeljene namenske IP adrese na deljeni IP.

Pristup mreži – prijava spama ili DoS napada

BeoNET zadržava pravo da blokira opseg IP adresa koji je uključen u prijave spama ili Denial-of-Service, ukoliko je jasno da neprikladna aktivnost uzrokuje štetu licima na Internetu. Posebno, ukoliko su otvoreni prenosi na vašoj mreži ili na korisnikovoj mreži ili ako Denial-of-service napadi potiču sa vaše mreže. U određenim, retkim slučajevima, može se desiti da moramo to da uradimo pre nego što pokušamo da kontaktiramo korisnika. BeoNET će kontaktirati korisnika što pre bude moguće.

Suspendovanje ili otkazivanje servisa

BeoNET zadržava pravo da suspenduje pristup mreži bilo kom korisniku ukoliko je po BeoNET-ovom mišljenju korisnikom nalog izvor ili mera kršenja uslova korišćenja ili iz bilo kog drugog razloga koji BeoNET smatra neophodnim.   

Ukoliko se detektuju neprikladne iIi nelegalne aktivnosti ili nam treće lice skrene pažnju na njih, svi nalozi korisnika na koga se primedba odnosi će biti deaktivirani dok istraga ne bude završena. Višestruko kršenje uslova korišćenja će uzrokovati trajnu suspenziju naloga bez mogućnosti povraćaja novca. Kada su u pitanju primedbe koje uključuju kršenje autorskih prava ili nelegalan sadržaj, jedna primedba se može smatrati dovoljnom za trajnu suspenziju proizvoda koji navodno krši autorska prava. Ukoliko dođe do višestrukog podnošenja žalbi na kršenje autorskih prava ili nelegalne sadržaje koji uključuju dva ili više proizvoda, svi proizvodi koji su u vlasništvu ili kontroli korisnika postaju predmet trajne suspenzije. Korisnicima nije garantovano prethodno upozorenje niti obaveštavanje. U ekstremnim slučajevima, organi reda i zakona mogu biti kontaktirani u vezi sa navedenim aktivnostima. Korisnik ne može podneti zahtev za povraćaj novca za period dok su korisnikovi nalozi bili suspendovani ukoliko se utvrdi krivica. Korisnik je takođe odgovoran za pravljenje rezervnih kopija trenutnih podataka u svakom trenutku.

Ostale odredbe

Korisnik mora da obezbedi BeoNET-u prave i ažurne kontakt podatke u svakom trenutku. E-mail adrese, brojevi telefona i faksa kontakt osoba se koriste željenim redosledom.

 1. BeoNET nije odgovoran za bilo koji materijaln postavljen na mrežu od strane drugih lica. BeoNET nije odgovoran za sadržaj bilo kog web sajta sa kojim je povezan linkovima. Linkovi ka drugim sajtovima su ponuđeni samo kao Internet navigacioni alati. BeoNET se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvo neprikladno korišćenje i odgovornosti ka bilo kom licu ili strani u slučaju kršenja ove politike od strane drugih lica ili strana.
 2. BeoNET-ovim korisnicima nije dozvoljeno pokretanje IRC servera.
 3. Dodatno, BeoNET zadržava prava, ali nije u obavezi, da pregleda sadržaj koji se postavlja putem servisa i da odbije ili ukloni takve materijale, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Davanje informacija organima za sprovođenje zakona

Uslovi korišćenja decidno zabranjuju upotrebu naših servisa u nelegane svrhe. Samim tim, korisnik je saglasan da BeoNET može da otkrije pojedine ili sve informacije vezane za korisnika, uključujući dodeljene IP brojeve, istoriju naloga, korišćenje naloga itd. bilo kom sudu ili nadležnom organu ukoliko zahteva takve informacije, a nakon prijema sudskog poziva, naloga ili drugog zakonski obavezujućeg dokumenta, bez pristanka ili obaveštavanja korisnika.

Obeštećenje

Svaka strana (obeštetilac) ovim putem obeštećuje drugu stranu (obeštećenog), koja uključuje njegove službenike, direktore, zaposlene i agente i saglasan je da su oslobođeni od svake odgovornosti, štete, gubitka i troška (ukjučujući i razumne naknade za angažovanje advokata) koje bi proistekle iz bilo kojeg zahteva, potraživanja, aktivnosti ili postupka zasnovanog na navodnom kršenju ili neistinitosti bilo kojeg predstavnika ili garancije obeštetioca ili nastalih tokom nagodbe ili izbegavanja bilo kakvog potraživanja, pod uslovom da obeštećeni pravovremeno obavesti obeštetioca o navodima takvog potraživanja, a obeštetilac će imati pravo da odabere pravnog predstavnika i kontrolu nad odbranom istog, što podleže pravu obeštećenog da učestvuje u njemu.

Pojedinosti

Ukoliko bilo koja odredba ovih uslova korišćenja nije važeća ili primenljiva iz bilo kog razloga, preostale odredbe će se i dalje smatrati važećim i primenljivim. Ukoliko sud utvrdi da je bilo koja odredba uslova korišćenja nevažeća ili neprimenljiva, ali da će njenim ograničenjem postati važeća i primenljiva, onda će se za takvu odredbu smatrati da je napisana, tumačiće se i primenjivati u takvom ograničenom obliku.

Primenljivi zakoni

Ovi uslovi korišćenja potpadaju pod zakone Republike Srbije. Nadležni sudovi u Beogradu, Srbija, će odlučivati o sporovima.

Integritet podataka

Korisnik je odgovoran za čuvanje kompletne i ažurne kopije fajlova njihovih web sajtova kao bekap na udaljenom sistemu (ne samo na BeoNET-ovim serverima).

BeoNET NIJE odgovoran za bilo kakav gubitak fajlova, informacija ili podataka.

BeoNET pravi redovne interne bekape internih sistemskih konfiguracija i baza podataka. Ovi bekapi NISU namenjeni za čuvanje bekapa korisničkih web sajtova.

Iako BeoNET-ovi bekapi mogu da uključe sajtove i informacije korisnika za potrebe opravka nakon katastrofa, korisnici ne treba da se oslanjaju na ove bekape. BeoNET ne garantuje posedovanje najažurnije kopije web sajta korisnika u svojim bekapima.

Nepostojeće korisničke stranice

BeoNET zadržava pravo da omogući stranice sa obogaćenim sadržajem, uključujući, ali ne i ograničeno na pretraživače, reklamiranje, linkove ka direktorijumima itd. za nepostojeće korisničke stranice za koje BeoNET dobije upit. Ovakve stranice uključuju error stranice (npr. 404 Not Found), stranice za novootvorene naloge, nekorišćene domene ili suspendovane sajtove korisnika.

Svi BeoNET-ovi korisnici imaju opciju kreiranja sopstvenih error stranica i stranica za sadržaje. Samo u slučajevima kada su kreirane od strane korisnika, takve stranice će biti podrazumane u odnosu na sadržaj koji je BeoNET odredio.

Usluge web dizajna

Proces naručivanja i planiranja

Odmah nakon završetka procesa narudžbine, zahteva se plaćanje pre početka projekta. Korisnik je odgovoran za obezbeđivanje tekstova, logotipa i zahteva za osnovni izgled i prirodu web sajta. Brzo reagovanje korisnika je obavezno u svim fazama projekta, ali naročito tokom procesa planiranja. Ukoliko korisnik ne obezbedi sve tražene informacije u okviru definisanih vremenskih okvira, rezultat može da bude odlaganje ili otkazivanje projekta. Da li će i u kojoj meri biti refundiran novac u takvom slučaju, zavisi od količine posla koji je do tog trenutka urađen i predstavlja diskreciono pravo BeoNET-a kao što je navedeno u daljem tekstu.

Proces izmene

Čim BeoNET ažurira dizajn ili projekat, klijent mora da odgovori u roku od 5 (pet) radnih dana sa svim potrebnim povratnim informacijama i korekcijama. Ukoliko klijent ne odgovori u predviđenom roku, pretpostaviće se da su predloženi dizajn i izmene usvojeni i odobreni tako da rad može da napreduje dalje ka finalizaciji projekta.

Proces odobravanja

Tokom procesa razvoja projekta BeoNET obezbeđuje ažuriranja dizajna i projekta. Dok BeoNET sprovodi sopstveno testiranje čitavog web sajta i funkcionalnosti, krajnja odgovornost je na klijentu da se osigura da moduli i kompletan projekat budu testirani na bilo kakve nedostatke ili greške i da potvrdi da sajt radi onako kako je prvobitno i planirano. Od klijenta se očekuje da odgovori sa povratnom informacijom i korekcijama u definisanim rokovima za svako ažuriranje, kako bi se obezbedilo da projekat bude završen na vreme. Ukoliko klijent ne odgovori u roku od 5 (pet) radnih dana (osim ukoliko je prethodno drugačije dogovoreno) nakon završetka finalne verzije web sajta, smatraće se da je predlog prihvaćen i da je odobren završetak projekta. Bilo kakve dalje promene moraju da budu zahtevane kao održavanje postojećeg web sajta.

Refundiranje

Za sve projekte mora postojati definisan konsolidovani kratak pregled koji sadrži sve zahtevane informacije i to pre početka projekta. Ukoliko korisnik ne definiše/pošalje zahtevane informacije u roku od 30 (trideset) dana od datuma uplate, BeoNET može da donese odluku da smatra projekat neaktivnim i da ne nastavi njegovu realizaciju.

Ukoliko se narudžbina otkaže u roku od 7 (sedam) dana od datuma uplate i pre nego što je bilo kakav rad započet, BeoNET će refundirati 75% od uplaćenog iznosa. Ukoliko je rad već započet, maksimalni povraćaj može biti 50% od uplaćenog iznosa. Neće biti izvršen povraćaj novca ukoliko je završeno više od 50% projekta. Pod posebnim okolnostima, BeoNET zadržava pravo da pregovara i refundira adekvatan deo iznosa uplaćenog od strane klijenta.

BeoNET ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je prouzrokovana dezinformacijom ili pogrešnim tumačenjem u bilo kakvim okolnostima.

Vlasništvo i autorska prava

Nakon konačne isplate i odobrenja završenog projekta web dizajna, klijent postaje vlasnik web sajta. Klijent može da sajt prepusti drugom dizajneru ili programeru ili da ga hostuje kod drugog provajdera. Imajte na umu da sav sadržaj klijentovog web sajta predstavlja isključivu odgovornost datog vlasnika. BeoNET ne snosi odgovornost za bilo kakve tužbe vezano za autorska prava ili žigove koji se odnose na logotipe trećih lica, oznake ili imena koja se koriste na web sajtu. Ona predstavljaju vlasništvo i odgovornost datih vlasnika. Klijenti su saglasni da BeoNET može da koristi napravljeni web sajt u svom portofoliju kako bi prikazao završeni projekat svojim potencijalnim klijentima i za sopstvene marketinške svrhe, kao što su, ali ne i ograničeno na, biltene.

Novosti

01.10.2016.

Obaveštavamo vas da su BeoNET i BeotelNet-ISP od 01.10.2016. godine postali deo jedinstvenog sistema.

Cela vest
25.05.2016.

Dve decenije postojanja BeoNETa

Cela vest
11.03.2015.

BackupAssist će 31.03.2015. prestati da podržava BackupAssist verziju 6

Cela vest
12.12.2014.

Microsoft će 14.07.2015. prestati da podržava Windows Server 2003/R2

Cela vest

Tehnička podrška

011 308 58 00
radnim danom od 9 - 17 h
podrska@beonet.net
svakog dana 0 - 24 h

Vrh stranice

partneri list 1partneri list 2